Klantenzone

Paswoord vergeten?
×

Algemene voorwaarden

Ziehier een uittreksel van onze algemene voorwaarden, toepasbaar voor het gebruik van deze webstek (de artikels 2 tot 7 betreffen enkel onze abonnees).

 • Artikel 1

  Het aanvragen van handelsinformatie en het gebruik van de webstek http://www.credit-consult.be en http://www.vanhecke.com impliceren de onvoorwaardelijke acceptatie van deze voorwaarden.

 • Artikel 8 - Eigendom

  Alle gegevens en elementen die via onze webstek bekomen kunnen worden blijven strikte eigendom van Credit Consult bvba. Voortverkoop en zelfs ter beschikking stellen aan anderen, zelfs na een herbewerking van onze gegevens is verboden zonder schriftelijke toelating. Overtredingen zullen bestraft worden met een schadedevergoeding van 50.000 euro.

 • Artikel 9 - Gebruik en vertrouwelijkheid

  De verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de cliënt. De naam Credit Consult zal nooit, zonder uitdrukkelijke toelating, worden bekend gemaakt als bron van de informatie. De gebruiker stelt zich bloot aan gerechtelijke vervolgingen en het betalen van schadevergoedingen voor alle kosten als gevolg van de niet naleving van onze algemene voorwaarden. Credit Consult is niet verplicht de bronnen van haar informaties kenbaar te maken, noch haar werkwijze. In bepaalde gevallen behoudt Credit Consult zich het recht voor informatie enkel mondeling te verstrekken. De monitoring (opvolging) mag alleen gebruikt worden voor het opvolgen van eigen klanten, leveranciers en/of concurrenten.

 • Artikel 10 - Verantwoordelijkheid

  De cliënt ontlast ons van alle aansprakelijkheid inzake verkregen informatie en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse mededeling aan derden. Informatie wordt te goeder trouw gegeven maar Credit Consult kan niet borg staan voor volledige of gedeeltelijke juistheid ervan. De matige prijs van de informatie bevestigt dat zij niet kan worden geassimileerd met een verzekeringspremie die de solvabiliteit waarborgt. Onze informaties vormen slechts een deel van de elementen die onze cliënt in staat stellen zich een idee te vormen over de financiële situatie van een derde. Het is vanzelfsprekend dat Credit Consult geen enkele verantwoordelijkheid kan dragen omtrent de diensten die door andere, al dan niet gelijkaardige bedrijven worden gepresteerd door bemiddeling van Credit Consult.

 • Artikel 11 - Rechtbank

  Omtrent welk geschil ook is de Handelsrechtbank van Brussel bevoegd. De proceduretaal is het Nederlands.

 
F E E D B A C K

FEEDBACK

Give your feedback about this website Ask an offer Be contacted by a representative Ask a question Report a problem ×